The 9th World Open Karate Tournament
Tokyo, 16-18 November 2007
(40 of 50)
Kiai

Kiai

Photos: Jacek Kostrzewski